Browsing by Author კერესელიძე, დ.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2001Оценка надежности определения качества воды в водохранилищахКереселидзе, Д.Н.; Григолия, Г.Л.; კერესელიძე, დ.; გრიგოლია, გ.; Kereselidze, D.; Grigolia, G.
2011Прогнозирование катастрофических паводковКереселидзе, Д.; Трапаидзе, В.; Брегвадзе, Г.; Григолия, Г.; Дохнадзе, Г.; კერესელიძე, დ.; ტრაპაიძე, ვ.; ბრეგვაძე, გ.; გრიგოლია, გ.; დოხნაძე, გ.; Kereselidze, D.; Trapaidze, V.; Bregvadze, G.; Grigolia, G; Dokhnadze, G.
2002Прогнозирование качества воды в водохранилищах сегменто-избирательным методомКереселидзе, Д. Н.; Цинцадзе, Т. Н.; Цинцадзе, Н. Т.; Блиадзе, М. Г.; კერესელიძე, დ.; ცინცაძე, თ.; ცინცაძე, ნ.; ბლიაძე, მ.; Kereselidze, D.; Tsintsadze, Tengiz; Tsintsadze, M.; Bliadze, N.
2002ახალი მიდგომა მინიმალური ჩამონადენის საანგარიშოდბრეგვაძე, გ.; გრიგოლია, გ.; კერესელიძე, დ.; Bregvadze, G.; Grigolia, G.; Kereselidze, D.; Брегвадзе, Г.В.; Григолия, Г.Л; Керкселидзе, Д.Н.
2011გლობალური დათბობის ფონზე მდ. ნატანების დატბორვის ზონების ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების სტატისტიკური შეფასებაგრიგოლია, გ.; კერესელიძე, დ.; ტრაპაიძე, ვ.; ბრეგვაძე, გ.; ცინცაძე, ნ.; შველიძე, ო.; Grigolia, G.; Kereselidze, D.; trapaidze, V.; Bregvadze, G.; Tsintsadze, N.; Shvelidze, O.; Григолиа, Г.А.; Кереселидзе, Д.Н.; Трапаидзе, В.Д.; Брегвадзе, Г.И.; Цинцадзе, Н.Т.; Швелидзе, О.А.
2016კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა მდინარე ვერეს თვის საშაულო და სეზონური წყლის ხარჯების ცვალებადობაზეგრიგოლია, გ.; კერესელიძე, დ.; ალავერდაშვილი, მ.; ტრაპაიძე, ვ.; ბრეგვაძე, გ.; Grigolia, G.; Kereselidze, D.; Alaverdashvili, M.; Trapaidze, V.; Bregvadze, G.; Григолия, Г.; Кереселидзе, Д.; Алавердашвили, М.; Трапаидзе, В.; Врегвадзе, Г.
2015კლიმატის გლობალური ცვლილების ფონზე სხვადასხვა პერიოდის ჩამონადენის ცვალებადობის ტენდენციების შეფასება და ანალიზი მდ. მტკვრისა და ფოცხოვის მაგალითზეგრიგოლია, გ.; კერესელიძე, დ.; ტრაპაიძე, ვ.; ბრეგვაძე, გ.; Grigolia, G.; Kereselidze, D.; Trapaidze, V.; Bregvadze, G.; Григолия, Г.; Кереселидзе, Д.; Трапаидзе, В.; Врегвадзе, Г.
2023მდინარე ჭოროხის ნატანის მიერ გამოწვეული ცვლილებები და თანამედროვე მიდგომები აჭარის სანაპიროს ზოლშიმაკალათია, ი.; ბილაშვილი, კ.; კერესელიძე, დ.; Makalathia, I.; Bilashvili, K.; Kereselidze, D.
2007სითბოსა და ტენიანობის თანაფარდობის გამოყენების თავისებურებანი მდინარეების თხევადი ჩამონადენის გაანგარიშებაშიცომაია, ვ.; კერესელიძე, დ.; სუხანსკაია, ე.; სალაყაია, ლ.; Tsomaia, V.; Kereselidze, D.; Sukhanskaya, E.; Salakaia, l.; Цомая, В.Ш.; Кереселидзе, Д.Н.; Суханская, Э.В.; Салакая., Л.И.
2008წლის დასაწყისის გავლენა მდინარის წლიური ჩამონადენის და ნალექების ურთიერთკავშირზე და ტრენდზეგრიგოლია, გ.; კერესელიძე, დ.; ტრაპაიძე, ვ.; ბრეგვაძე, გ.; ცინცაძე, ნ.; Grigolia, GG.; Kereselidze, D.; Trapaidze, V.; Bregvadze, G.; Tsintsadze, N.; Григолия, Г.Л.; Кереселидзе, Д.Н.; Трапаидзе В.Д.; Брегвадзе, Г.И.; Цинцадзе, Н.Т.