Browsing by Author მდივანი, ს.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020PM-ნაწილაკებითა და მტვრით ქ. თბილისის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების გამოკვლევაინწკირველი, ლ.; გიგაური, ნ.; სურმავა, ა.; კუხალაშვილი, ვ.; მდივანი, ს.; Intskirveli, L.; Gigauri, N.; Surmava, A.; Kukhalashvili, V.; Mdivani, S.
2008Математическое Исследование Изменения Солённости ПочвыСурмава, А.А.; Тугуши, Н.К.; Шавлиашвили, Л.У.; Инцкирвели, Л.Н.; Мдивани, С.; სურმავა, ა.; ტუღუში, ნ.; შავლიაშვილი, ლ.; ინწკირველი, ლ.; მდივანი, ს.; Surmava, А.; Tugushi, N.; Shavliashvili, L.; Intskirveli, L.; Mdivani, S.
2013Оценка риска экстремально обильных осадков с использованием их режимных данныхИнститут Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета Грузии; Бегалишвили, Н. А.; Бериташвили, Б. Ш.; Цинцадзе, Т. Н.; Бегалишвили, Н. Н.; Мдивани, С. Г.; Цинцадзе, Н. Т.; Begalishvili, N.; Beritashvili, B.; Tsintsadze, T.; Begalishvili, N. N.; Mdivani, S.; Tsintsadze, N.; ბეგალიშვილი, ნ.; ბერიტაშვილი, ბ.; ცინცაძე, თ.; ბეგალიშვილი, ნ. ნ.; მდივანი, ს.; ცინცაძე, ნ.
2013Оценка риска экстремально обильных осадков с использованием их режимных данныхБегалишвили, Н.А.; Бериташвили, Б.Ш.,; Цинцадзе, Т.Н.; Бегалишвили, Н.Н.; Мдивани, С.Г.; Цинцадзе, Н.Т.; ბეგალიშვილი, ნ.; ბერიტაშვილი, ბ.; ცინცაძე, თ.; ბეგალიშვილი, ნ.ნ.; მდივანი, ს.; ცინცაძე, ნ.; Begalishvili, N.; Beritashvili, B.; Tsintsadze, T.; Begalishvili, N.N.; Mdivani, S.; Tsintsadze, N.
2016აღმოსავლეთ საქარველოს აქტიური ზემოქმედების რაიონებში გარემოს კომპონენტებში მძიმე ლითონების შემცველობის განსაზღვრა მათი ფონური კონცენტრაციის დადგენის მიზნით : ტომი Iსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; სურმავა, ა.; ბუაჩიძე, ნ.; შავლიაშვილი, ლ.; დვალიშვილი, ნ.; გუნია, გ.; ბეგლარაშვილი, ნ.; ტაბატაძე, მ.; კუჭავა, გ.; კორძახია, გ.; შუბლაძე, ე.; მდივანი, ს.; ხატიაშვილი, მ.; გიორგიშვილი, ა.; გიგაური, თ.; Surmava, A.; Buachidze, N.; Shavliashvili, l.; Dvalishvili, N.; Gunia, G.; Beglarashvili, N.; Tabatadze, M.; Kuchava, G.; Kordzakhia, G.; Shubladze, E.; Mdivani, S.; Khatiashvili, M.; Giorgishvili, A.; Gigauri, T.
2019აღმოსავლეთ საქარველოს აქტიური ზემოქმედების რეგიონების ეკოსისტემებში მძიმე ლითონების ფონური კონცენტრაციების განსაზღვრა და ურბანიზაციის ცენტრებში ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება რიცხვითი მოდელირებითა და ნატურული დაკვირვების საშუალებითსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; სურმავა, ა.; ბუაჩიძე, ნ.; შავლიაშვილი, ლ.; ძებისაშვილი, ნ.; ბეგლარაშვილი, ნ.; ტაბატაძე, მ.; კუჭავა, გ.; კორძახია, გ.; შუბლაძე, ე.; მდივანი, ს.; კაიშაური, მ.; გიგაური, ნ.; ხატიაშვილი, მ.; გიორგიშვილი, ა.; Surmava, A.; Buachidze, N.; Shavliashvili, L.; Dzebisashvili, N.; Beglarashvili, N.; Tabatadze, M.; Kuchava, G.; Kordzakhia, G.; Shubladze, E.; Mdivani,S.; Kaishauri, M.; Gigauri, N.; Khatiashvili, M.; Giorgishvili, A.
2013აღმოსავლეთ საქარველოს ტრანსსასაზღვრო მდინარეებით დამაჭუჭყიანებელ ინგრედიენტთა მიგრაციის გამოკვლევასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ინწკირველი, ლ.; ბუაჩიძე, ნ.; სურმავა, ა.; შავლიაშვილი, ლ.; კუჭავა, გ.; ხატიაშვილი, მ.; ბეგალიშვილი, ნ.; ტაბატაძე, მ.; დვალიშვილი, ნ.; მდივანი, ს.; გიორგიშვილი, ა.; Intskirveli, L.; Buachidze, N.; Surmava, A.; Kuchava, g.; Khatiashvili, M.; Begalishvili, N.; Tabatadze,M.; Dvalishvili, N.; Mdivani, S.; Giorgishvili, A.
2014თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონებიდან ატმოსფეროში ემიტირებული სათბურის აირების რაოდენობრივი შეფასებამდივანი, ს.; ნასყიდაშვილი, ნ.; ვაშაყმაძე, ნ.; Mdivani, S.; Naskidashvili, N.; Vashakmadze, N.; Мдивани, С.; Наскидашвили, Н.; Вашакмадзе, Н.
2021კლიმატის ცვლილებასთან საადაპტაციო სტრატეგიის დამუშავება ცალკეულ მდინარეთა აუზებისათვის წყლის ინტეგრირებული მართვის სისტემის შექმნის მიზნით (მდ. იორის მაგალითზე).საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ბერიტაშვილი, ბ.; ცინცაძე, თ.; კაპანაძე, ნ.; ცინცაძე, ნ.; მდივანი, ს.; ზოტიკიშვილი, ნ.; ხუფენია, ნ.; Beritasvili, B.; Tsintsadze, T.; Kapanadze, N.; Tsintsadze, N.; Mdivani, S.; Zotikishvili, N.; Khupenia, N.
2011მდ. მტკვარში ჩაღვრილი ნავთობის გავრცელების რიცხვითი მოდელირებამდივანი, ს.; სურმავა, ა.; Mdivani, S.; Syrmava, A.; Мдивани., С.Г.; Сурмава, А.А.
2015მდ. მტკვრისა და მისი შენაკადების თანამედროვე ბიო-ქიმიური მდგომარეობის შეფასება და მათი შედარებითი ანალიზიშუბლაძე, ე.; მდივანი, ს.; გიგაური, თ.; Shubladze, E.; Mdivani, S.; Gigauri, T.; Шубладзе, Э.; Мдивани, С.; Гигаури, Т.
2017მდინარე მტკვრის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება ქ. თბილისის ტერიტორიაზე მცირე მდინარეების გავლენის გათვალისწინებითმდივანი, ს.; Mdivani, S.; Мдивани, С.
2019მძიმე ლითონების კონცენტრაციების ცვალებადობა აღმოსავლეთ საქართველოს ზედაპირულ წყლებსა და ნიადაგებში ანთროპოგენული გავლენის გათვალისწინებითშავლიაშვილი, ლ.; ინწკირველი, ლ.; ბაქრაძე, ე.; კუჭავა, გ.; ბუაჩიძე, ნ.; მდივანი, ს.; Shavliashvili, L.; Intskirveli, L.; Bakradze, E.; Kuchava, G.; Buachidze, N.; Mdivani, S.
2007სასაზღვრო მდინარე ალაზნის წყლის რესურსების პროგნოზი ტემპერატურის რყევადობის გამოყენების ანალიზის საფუძველზეცომაია, ვ.; მდივანი, ს.; Tsomaia, V.; Mdivani, S.; Цомая, В.Ш.; Мдивани, С.Г.
2013საქართველოს ტერიტორიაზე მდ. მტკვრის ანთროპოგენული დატვირთვის შეფასებამდივანი, ს.; Mdivani, S.; Мдивани, C.Г.
2018საქართველოში წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის პრობლემაზე 1980-იანი წლებიდან წარმოებულ სამუშაოთა მოკლე მიმოხილვასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ცინცაძე, თ.; ბერიტაშვილი, ბ.; კაპანაძე, ნ.; მდივანი, ს.; Tsintsadze, T.; Beritashvili, B.; Kapanadze, N.; Mdivani, S.; Цинцадзе, Т. Н.; Бериташвили, Б. Ш.; Капанадзе, Н. И.; Мдивани, С. Г.
2018საქართველოში წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის პრობლემაზე 1980-იანი წლებიდან წარმოებ-ულ სამუშაოთა მოკლე მიმოხილვაცინცაძე, თ.; ბერიტაშვილი, ბ.; კაპანაძე, ნ.; მდივანი, ს.; Tsintsadze, T.; Beritashvili, B.; Kapanadze, N.; Mdivani, S.; Цинцадзе, Т.Н.; Бериташвили, Б.Ш.; Капанадзе, Н.И.; Мдивани, С.Г.
2922ქ. რუსთავის ატმოსფეროში მიკრონაწილაკების შემცველობის შეფასება ექსპერიმენტული გაზომვებითგიგაური, ნ.; ფიფია, მ.; ბეგლარაშვილი, ნ.; მდივანი, ს.; Gigauri, N.; Pipia, M.; Beglarashvili, N.; Mdivani, S
2020ქ.თბილისის ატმოსფეროს მტვრით დაბინძურების ანალიზი მონიტორინგის ქსელის მონაცემების მიხედვითსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი; კუხალაშვილი, ვ.; მდივანი, ს.; გიგაური, ნ.; სურმავა, ა.; ინწკირველი, ლ.; Kukhalashvili, V.; Mdivani, S.; Gigauri, N.; Surmava, A.; Intskirveli, L; Кухалашвили, В.Г,; Мдивани, С.Г.; Гигаури, Н.Г.; Сурмава, А.А.; Инцкирвели, Л.Н.
2020ქ.თბილისის ატმოსფერული ჰაერის PM-ნაწილაკებით დაბინძურების გამოკვლევასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; გიგაური, ნ.; მდივანი, ს.; კუხალაშვილი, ვ.; სურმავა, ა.; ინწკირველი, ლ.; Gigauri, N.G.; Mdivani, S.G.,; Kukhalashvili, V.G; Surmava, A.A.; Intskirveli, L.N.; Гигаури, Н.Г.; Мдивани, С.Г.; Кухалашвили, В.Г.; Сурмава, А.А.; Инцкирвели, Л.Н.