Browsing by Author საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2012ალაზნის ველის დამლაშებული ნიადაგების თავისებურებების კვლევა მათი რეაბილიტაციის მეთოდების შემუშავების მიზნითსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; შავლიაშვილი, ₾.; ინწკირველი, ლ.; სურმავა, ა.; კუჭავა, გ.; ხატიაშვილი, მ.; გიორგიშვილი, ა.; Shavliashvili, L.; Intskirveli, L.;; Surmava, A.; Kuchava, g.; Khatiashvili, M.; Giorgishvili, A.
2014ამინდის საპროგნოზო მოდელების დამუშავება საქარველოს პირობებისთვისსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ტატიშვილი, მ.; მკურნალიძე,ი.; კაპანაძე, ნ.; მესხია, რ.; Tatishvili, M.; Mkurnalidze, I.; Kapanadze, N.; Meskhia, R.
2013აღმოსავლეთ საქარველოს ტრანსსასაზღვრო მდინარეებით დამაჭუჭყიანებელ ინგრედიენტთა მიგრაციის გამოკვლევასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ინწკირველი, ლ.; ბუაჩიძე, ნ.; სურმავა, ა.; შავლიაშვილი, ლ.; კუჭავა, გ.; ხატიაშვილი, მ.; ბეგალიშვილი, ნ.; ტაბატაძე, მ.; დვალიშვილი, ნ.; მდივანი, ს.; გიორგიშვილი, ა.; Intskirveli, L.; Buachidze, N.; Surmava, A.; Kuchava, g.; Khatiashvili, M.; Begalishvili, N.; Tabatadze,M.; Dvalishvili, N.; Mdivani, S.; Giorgishvili, A.
2013აღმოსავლეთ საქარველოში კლიმატის ცვლილების გავლენა მიწისქვეშა ჩამონადენზე და გვალვიანობის დინამიკაზესაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ბეგალიშვილი, ნოდარ; ცინცაძე, თ.; ცომაია, ვ.; თავართქილაძე, კ.; გაჩეჩილაძე, გ.; ბეგალიშვილი, ნინო; ცინცაძე, ნ.; ხუფენია, ნ.; ჭარელი, ლ.; გორგიჯანიძე, ს.; კობახიძე, ნ.; გოგიბერიძე, ნ.; ლაშაური, კ.; Begalishvili, Nodar; Tsintsadze, T.; Tsomaia, v.; Tavartkiladze, k.; Gachechiladze, G.; Begalishvili, Nino; Tsintsadze, N.; Khupenia, N.; Chareli, L.; Gorgijanidze, S.; Kobakhidze, N.; Gogiberidze, n.; Lashauri, K.
2013აღმოსავლეთ საქარველოში სარწყავი წყლის დეფიციტის შემცირების რეკომენდაციების დამუშავებასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; შველიძე, ო.; მამასახლისი, ჟ.; გელაძე, ი.; Shvelidze, O.; Mamasakhlisi, J.; Geladze, I.
2011ბუნებრივი გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების, მათ შორის, ბირთვული იარაღის გამოყენების ან მშვიდობიანი მიზნებისათვის განკუთვნილ ატომ-ბირთვულ დანადგარებზე ავარიების შედეგად, გარემოს რადიოაქტიური დაბინძურების შეფასებისა და მონიტორინგის მეთოდოლოგიის საფუძვლების დამუშავებასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; გუნია, გ.; Gunia, G.
2011გლობალური დათბობით გამოწვეული ატმოსფეროს ცირკულაციური პროცესების ცვლილებაზე საქარველოში კლიმატის რეაგირების შეფასება ქვეყნის ეკონომიკის ცალკეულ დარგებში საადაპტაციო ღონისძიებათა შესამუშავებლადსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ბერიტაშვილი, ბ.; ჩოგოვაძე, ი.; კაპანაძე, ნ.; შენგელია, ლ.; Beritashvili, B.; Chogovadze, I.; Kapanadze, N.; Sengelia, L.
2014ზვავსაშიში დასახლებული პუნქტების გამოვლენისა და ზვავშემკრებების მახასიათებლების დად-გენის საფუძველზე ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებების და რეკომენდაციების შემუშავებასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ბეგალიშვილი, ნ.; სალუქვაძე, მ.; კობახიძე, ნ.; ჯინჭარაძე, გ.; Begalishvili, N.; Salukvadze, M.; Kobakhidze, N.; Jincharadze, G.
2011ზვავწარმომქმნელი კლიმატური ელემენტების მოსალოდნელი ცვლილების გავლენა ზვავსაშიშროების მახასიათებლებზესაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; სალუქვაძე, მ.; ჯინჭარაძე, გ.; კობახიძე, ნ.; SalukvaZe, M.; Jincharadze, G.; Kobakhidze, N.
2013მაღალი გარჩევისუნარიანობის მქონე ლოკალური ატმოსფერული პროცესების მოდელირების სისტემის განვითარება საქარველოს ტერიტორიისათვისსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ტატიშვილი, მ.; დემეტრაშვილი, დ.; ხვედელაძე, ზ.; გელაძე, გ.; სამხარაძე, ი.; ზოტიკიშვილი, ნ.; Tatishvili, M.; Demetrashvili, D.; Khvedeladze, Z.; Geladze, G.; Samkharadze, I.; Zotikishvili, N.
2014მდგრაhდი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქარველოს გარემოს დაცვის სფეროშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; გუნია, გ.; Cunia, G.
2012მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მაღალი პროდუქტიულობის უზრუნველსაყოფად სასოფლოსამეურნეო კულტურების რაციონალურად განლაგების სქემის და მოსავლის აგრომეტეოროლოგიური საპროგნოზო მეთოდების დამუშავება კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებითსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; მელაძე, გ.; მელაძე, მ.; Meladze,G.; Meladze, M.
2012სათბურის გაზების შემცირების პოტენციალი საქარველოს ძირითადი საავტომობილო მაგისტრალის რეაბილიტაციის პირობებშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ბერიტაშვილი, ბ.; ბეგლარაშვილი, ნ.; ხატიაშვილი, მ.; ფიფია, მ.; Beritashvili, B.; Beglarashvili, N.; Khatiashvili, M.; Pipia, M.
2013საქარველოს ადმინისტრაციული მხარეების კლიმატი და კლიმატური რესურსები (6.იმერეთი)საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ელიზბარაშვილი, ე.; სამუკაშვილი, რ.; მელაძე, გ.; მელაძე, მ.; ელიზბარაშვილი, შ.; ჭელიძე, ნ.; ვაშაყმაძე, ნ.; Elizbarashvili, E.; Samukashvili, R.; Meladze, G.; Meladze. M.; Elizbarashvili, Sh.; Chelidze, N.; Vashakmadze, N.
2012საქარველოში „მზის ბუნებრივი მაცივრის” სტრუქტურის შესწავლა და მისი ხელოვნურად შექმნის შესაძლებლობის დადგენასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; თავართქილაძე, კ.; ბეგალიშვილი, ნ.; ცინცაძე, თ.; ფიფია, გ.; კობახიძე, ნ.; გოგიბერიძე, ნ.; Tavartkiladze, K.; Begalishvili, N.; Tsintsadze, T.; Pipia, g.; Kobakhidze, N.; Gogiberidze, n.
2011საქართველოს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების მარაგის და მისი ცვლილების შეფასება კლიმატის გლობალური დათბობისა და მზარდი ანთროპოგენური დატვირთვის გათვალისწინებითსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ბეგალიშვილი, ნ.; ცინვაძე, თ.; ცომაია, ვ.; Begalishvili, N.; Tsintsadze, T.; Tsomaia, V.
2013ქვემო სვანეთის რეგიონში ღვარცოფული საშიშროების ხასიათის შეფასება და გავრცელების ზონების დადგენა ზარალის შესარბილებლად რეკომენდაციების შემუშავებითსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ხერხეულიძე, გ.; Kherkheulidze, G.
2012შავი ზღვის საქარველოს სანაპირო ზოლის (აჭარა) ტურისტული-სარეკრეაციო პოტენციალის შეფასება კლიმატის გლობალური ცვლილებების გათვალიწინებითსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ქართველიშვილი, ლ.; შავიშვილი, ნ.; მესხია, რ.; ტატიშვილი, მ.; მკურნალიძე, ი.; Kartvelishvili, L.; Shavishili, N.; Meskhia, R.; Tatishvili, M.; Mkurnalidze, I.
2013წყალდიდობები მთის მდინარეებზე და მათი პროგნოზირება ინფორმაციის უკმარისობის პირობებშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ბეგალიშვილი, ნ.; ბასილაშვილი, ც.; გრიგოლა, გ.; გორგიჯანიძე, ს.; ფიფია, გ.; Begalishvili, N.; Basilashvili, Ts.; Grigolia, G.; Gorgijanidze, S.; Pipia, G.