ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები : ტომი N 105 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology in Georgian : Vol.№ 105 = Труды Института Гидрометеорологии Грузии : Том № 105 (2002) : [18] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2002აგრომეტეოროლოგიისა და ფერმერულ მეურნეობათა ძირითადი ასპექტებიმელაძე, გ; Meladze, G.; Меладзе, Г.Г.
2002ციტრუსოვან კულტურების გარემო პირობების მიმართ მოწყვლადობის რაოდენობრივი შეფასება კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებითარველაძე, ღ.; არველაძე, რ.; Arveladze, G.; Arveladze., R.; Арвеладзе, Г.А.; Арвеладзе, Р.Г.
2002მოსავლიანობის კლიმატის მიმართ მოწყვლადობის ეფექტის შეფასება და მისი შერბილების (შესუსტების) სტრატეგია ჩაის კულტურის მაგალითზეარველაძე, ღ.; მელაძე, მ.; Arveladze, G.; Meladze, M.; Арвеладзе, Г..; Меладзе, М.
2002ჰაერის ექსტრემალური ტემპერატურების გავლენა მცენარეთა ზრდა-განვითერებაზემელაძე, გ.; ჟორჟიკაშვილი, ც.; Meladze., G.; Zhorzhikashvili, T.; ГМеладзе, Г.; Жоржикашвили, Ц.Д.
2002წაყინვები და მათი გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზემელაძე, გ.; ჟორჟიკაშვილი, ც.; Meladze, G.; Zhorzhikashvili, C.; Меладзе, Г.Г.; Жоржикашвили, Ц.Д.
2002საქართველოს სხვადასხვა აგროეკოლოგიურ რეგიონებში აქტინიდიის ზრდა-განვითარების ძირითადი შედეგებიმელაძე, გ.გ.; გუდავაძე, ნ.ს.; .სანიკიძე, ი.ს; Meladze, G.G.; Gudavadze, N.S.; Sanikidze, I.S.; Меладзе., Г.Г.; Гудавадзе, Н.С.; Саникидзе, И.С.
2002ნიადაგის ზედაპირის ტემპერატურული რეჟიმი საქართველოშითავართქილაძე, კ.; Tavartkiladze, K.A.; Таварткиладзе, К.А.
2002საქართველოს ნიადაგების კლიმატური დარაიონებაელიზბარაშვილი, ე.; სულხანიშვილი, ნ.; ElizbaraSvili, E.; Sulkhanishvili, N.; Элизбарашвили, Э.; Сулханишвили, Н.
2002პირდაპირი რადიაციული ველის მოდელირება საქართველოში მოწმენდილი ცის შემთხვევაშიშენგელია, ი.; Shengelia, I.; Шенгелия, И.А.
2002ჯამური რადიაციული ველის მოდელი საქართველოში მოწმენდილი ცის შემთხვევაშიშენგელია, ი.; Shengelia, I.; Шенгелия, И.
2002ჰაერის ტემპერატურის დამოკიდებულება ქვეფენილი ზედაპირის რადიაციულ ბალანსზეჟორჟიკაშვილი, ც.; ნოზაძე, ნ.; Zhorzhikashvili, T.; Nozadze, N.; Жоржикашвили, Ц.Д.; Нозадзе, Н.Р.
2002საქართველოში ნალექების განაწილების სტატისტიკური სტრუქტურათავართქილაძე, კ.; Tavartkiladze, K.A.; Таварткиладзе, К.А.
2002ცალკეულ პუნქტებში ტემპერატურული სტრატიფიკაციის აღდგენა ახლომდებარე აეროლოგიურისადგურების დაკვირვებათა მონაცემების საფუძველზე.დემეტრაშვილი, დ.; კუპრაძე, ს.; სოხაძე, ც.; კაპანაძე, მ.; Demetrashvili, D.; Kupradze, S.; Kapanadze, M.; Sokhadze, Ts.; Деметрашвили, Д.; Купрадзе, С.; Капанадзе, М.; Сохадзе, Ц.
2002მეტეოროლოგიური ფაქტორების გავლენა საქართველოს ტეროტორიის ზვავსაშიშროებაზექალდანი, ლ.; Kaldani, L.; Калдани, Л.
2002დასახლებული პუნქტების ზვავსაშიშროება საქართველოს ტერიტორიაზექალდანი, ლ.; Kaldani, L.; Калдани, Л.
2002მსოფლიოს გლობალური განვითარება – კლიმატის ცვლილების წყაროარველაძე, ღ.; ხანთაძე, ა.; გზირიშვილი, თ.; ბერიტაშვილი, ბ.; Arveladze, G.; Khantadze, A.; Gzirishvili, T.; Beritashvili, B.; Арвеладзе, Г.А.; Хантадзе, А.Г.; Гзиришвили, Т.Г.; Бериташвили, Б.Ш.
2002საქართველოს მდგრადი განვითარების მათემატიკური მოდელის შესახებხანთაძე, ა.; გზირიშვილი, თ.; არველაძე, ღ.; Khantadze, A.; Gzirishvili, T.; Arveladze, G.; Хантадзе, А.Г.; Гзиришвили, Т.Г.; Арвеладзе, Г.А.
2002ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები ტომი N 105-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18