თსუ – ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა : [7278] Community home page

Logo
თსუ – ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა წარმოგიდგენთ ელექტრონულ ბიბლიოთეკას

© თსუ – ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

Browse

Sub-communities within this community

ბიბლიოგრაფიული ცნობები [0]

კოლექციაში შესულია საგნობრივი მიმართულების ბიბლიოგრაფიული ცნობები

კონფერენციები [12]

კონფერენციის მასალები

Logo

ხელნაწერთა ასლები [112]

უძველეს ქართულ ხელნაწერთა ასლები მსოფლიოს სხვადასხვა საცავიდან

Collections in this community

Logo

"ვეფხისტყაოსანი" [3]

ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში დაცული ვეფხისტყაოსნის გამოცემების კოლექცია

Logo

მიხეილ (მიხაკო) წერეთელი [3]

თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის საცავში აღმოჩენილი მიხაკო წერეთლის ხელნაწერები