მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი : [625] Community home page

Browse

Collections in this community

Logo

შრომათა კრებული. ტომი LX (2008) = Сборник трудов. Том LX = Proceedings. Vol. LX [46]

მიძღვნილი გეოფიზიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 75 წლისთავისადმი

შრომათა კრებული. ტომი LXVI (2016) = Сборник трудов. Том LXVI =Transactions. Vol. LXVI [35]

კრებული ეძღვნება ცნობილი ქართველი გეოფიზიკოსის ამირან ქარცივაძის დაბადებიდან 95 წლისთავს.The transactions is dedicated to 95-anniversary from the birthday of well-known Georgian geophysicist Amiran Kartsivadze

შრომათა კრებული. ტომი LXVII (2017) = Сборник трудов. Том LXVII =Transactions. Vol. LXVII [15]

კრებულში წარმოდგენილია სხვადასხვა ნაშრომები გეოფიზიკის დარგში.