თენგიზ ცინცაძე : [39] Collection home page

თენგიზ ცინცაძე - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, დაამთავრა თსუ გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი, დისერტაცია დაიცვა ჰიდრომეტეოროლოგიურ საკითხებზე, ავტორი 4 მონოგრაფიის და 80-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიისა, იკვლევს საშიშ ჰიდრომეტეოროლოგიურ პროცესებს (წყალდიდობა, წყალმოვარდნა, თოვლის ზვავები და სხვ.), ამჟამად მუშაობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტში დირექტორის თანამდებობაზე.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39
Issue DateTitleAuthor(s)
2020ნალექთა ხელოვნური რეგულირების სამუშაოთა ჩატარების სამართლებრივი ასპექტებისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; კაპანაძე, ნ.; ბერიტაშვილი, ბ.; ცინცაძე, თ.; Kapanadze, N.; Beritashvili, B.; Tsintsadze, T.; Капанадзе, Н. И.; Бериташвили, Б. Ш.; Цинцадзе, Т. Н.
2019ნალექთა ხელოვნური გაზრდის სამუშაოთა ჩართვა აღმოსავლეთ საქართველოში წყლის ინტეგრირებული მართვის სამომავლო სისტემაშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ბერიტაშვილი, ბ.; კაპანაძე, ნ.; ცინცაძე, თ.; Beritashvili, B.; Kapanadze, N.; Tsintsadze, T.; Бериташвили, Б. Ш.; Капанадзе, Н. И.; Цицадзе, Т. Н.
2019მდ. ენგურის ჩამონადენის დინამიკის შეფასება ზაფხულის პერიოდშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ცინცაძე, თ.; გრიგოლია, გ.; გორგიჯანიძე, ს.; ცინცაძე, ნ.; Tsintsadze, T.; Grigolia, G.; Gorgijanidze, S.; Tsintsadze, N.
2018საქართველოში წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის პრობლემაზე 1980-იანი წლებიდან წარმოებულ სამუშაოთა მოკლე მიმოხილვასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ცინცაძე, თ.; ბერიტაშვილი, ბ.; კაპანაძე, ნ.; მდივანი, ს.; Tsintsadze, T.; Beritashvili, B.; Kapanadze, N.; Mdivani, S.; Цинцадзе, Т. Н.; Бериташвили, Б. Ш.; Капанадзе, Н. И.; Мдивани, С. Г.
2017საათობრივი ნალექების განსაზღვრა კლიმატური ცნობარებიდან მათი წლის და თვის სიდიდეების საფუძველზე და ძლიერი, კატასტროფული ნალექების მოსვლის ალბათობების (რისკის) შეფასებაბეგალიშვილი, ნ.; ცინცაძე, თ.; ბერიტაშვილი, ბ.; კაპანაძე, ნ.; ქართველიშვილი, ლ.; ბეგალიშვილი, ნ. ნ.; ცინცაძე, ნ.; Begalishvili, N.; Tsintsadze, T.; Beritashvili, B.; Kapanadze, N.; Kartvelishvili, L.; Begalishvili, N. N.; Tsintsadze, N.; Бегалишвили, Н. А.; Цинцадзе, Т. Н.; Бериташвили, Б. Ш.; Капанадзе, Н.; Картвелишвили, Л.; Бегалишвили, Н. Н.; Цинцадзе, Н. Т.
2016კლიმატის ცვლილების გავლენა მდინარის ჩამონადენზე და მის მყინვარულ საზრდოობაზესაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ბეგალიშვილი, ნ.; ცინცაძე, თ.; ბეგალიშვილი, ნ. ნ.; ცინცაძე, ნ.; Begakishvili, N. A.; Tsintsadze, T.; Begakishvili, N. N.; Tsintsadze, N.; Бегалишвили, Н. А.; Цинцадзе, Т. Н.; Бегалишвили, Н. Н.; Цинцадзе, Н.Т.
2015გლობალური დათბობის გავლენა საქართველოში ატმოსფერულ ნალექთა ველზეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; თავართქილაძე, კ.; ბეგალიშვილი, ნ.; ცინცაძე, თ.; ბეგალიშვილი, ნ. ნ.; ცინცაძე, ნ.; Tavartkiladze, K.; Begalishvili, N.; Tsintsadze, T.; Begalishvili, N. N.; Tsintsadze, N.; Таварткиладзе, К.А.; Бегалишвили, Н. А.; Цинцадзе, Т. Н.; Бегалишвили, Н. Н.; Цинцадзе, Н.Т.
2014ნალექების ჰორიზონტალური გავრცობადობა და მისი სეზონური ცვლილებაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; თავართქილაძე, კ.; ბეგალიშვილი, ნ.; ცინცაძე, თ.; Tavartkiladze, K.; Begalishvili, N.; Tsintsadze, T.; Таварткиладзе, К. А.; Бегалишвили, Н. А.; Цинцадзе, Т. Н.
2014აღმოსავლეთ საქართველოში გვალვიან პირობებში მდინარეთა ჩამონადენის ფორმირებასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ბეგალიშვილი, ნ. ა.; ცინცაძე, თ.; ლაშაური, კ.; ბეგალიშვილი, ნ. ნ.; ცინცაძე, ნ.; Begalishvili, N. A.; Tsintsadze, T.; Lashauri, K.; Begalishvili, N. N.; Tsintsadze, N.; Бегалишвили, Н. А.; Цинцадзе, Т. Н.; Лашаури, К. А.; Бегалишвили, Н. А.; Цинцадзе, Н. Т.
2014აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექთა ხელოვნური გაზრდის სამუშაოთა აღდგენის საკითხისათვისსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ბერიტაშვილი, ბ.; კაპანაძე, ნ.; ცინცაძე, თ.; Beritashvili, B.; Kapanadze, N.; Tsintsadze, T.; Бериташвили, Б. Ш.; Капанадзе, Н. И.; Цинцадзе, Т. Н.
2013გამყინვარების საუკუნოვანი დინამიკა კავკასიაში და მყინვართა გაქრობის კლიმატური პროგნოზი გლობალური დათბობის ფონზესაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ი.გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ცომაია, ვ.; ბეგალიშვილი, ნ. ა.; ცინცაძე, თ.; ლაშაური, კ.; ბეგალიშვილი, ნ. ნ.; ცინცაძე, ნ.; Tsomaia, V.; Begalishvili, N. A.; Tsintsadze, T.; Lashsuri, K.; Begalishvili, N. N.; Tsintsadze, N.; Цомая, В. Ш.; Бегалишвили, Н. А.; Цинцадзе, Т. Н.; Лашаури, К.; Бегалишвили, Н. Н.; Цинцадзе, Н. Т.
2013Оценка риска экстремально обильных осадков с использованием их режимных данныхИнститут Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета Грузии; Бегалишвили, Н. А.; Бериташвили, Б. Ш.; Цинцадзе, Т. Н.; Бегалишвили, Н. Н.; Мдивани, С. Г.; Цинцадзе, Н. Т.; Begalishvili, N.; Beritashvili, B.; Tsintsadze, T.; Begalishvili, N. N.; Mdivani, S.; Tsintsadze, N.; ბეგალიშვილი, ნ.; ბერიტაშვილი, ბ.; ცინცაძე, თ.; ბეგალიშვილი, ნ. ნ.; მდივანი, ს.; ცინცაძე, ნ.
2012Mathematical Modeling of Oil Pollution Dissemination in River and Sea Waters of the Western GeorgiaGeorgian Technical University, Institute of Hydrometeorology; Begalishvili, N. A.; Tsintsadze, Tengiz; Begalishvili, N. N.; Tsintsadze, N.
2012ადგილობრივ კლიმატზე ჯვრის, ხუდონისა და ნენსკრას წყალსაცავთა კასკადის კუმულაციური ზემოქმედების შეფასებასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute of Hydrometeorology of Georgian Technical University; ბეგალიშვილი, ნ. ა.; ცინცაძე, თ.; ბეგალიშვილი, ნ. ნ.; ცინცაძე, ნ.; Begalishvili, N. A.; Tsintsadze, Tengiz; Begalishvili, N. N.; Tsintsadze, N.
2012ნენსკრას ჰესის კაშხალის გარღვევის რისკებისა და მდინარის ტრანზიტულ უბნებზე შესაძლო წყალმოვარდნის მაქსიმალური ხარჯების შეფასებასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute of Hydrometeorology of Georgian Technical University; ბეგალიშვილი, ნ.; ცინცაძე, თ.; ცომაია, ვ.; ბეგალიშვილი, ნ. ნ.; ცინცაძე, ნ.; Begalishvili, N. A.; Tsintsadze, Tengiz; Tsomaia, V.; Begalishvil, iN. N.; Tsintsadze, N.
2012Influence of Global Warming on the Near-Surface Air Temperature Field in GeorgiaVakhushti Bagrationi Institute of Geography, I.Javakhishvili Tbilisi State University; Institute of Hydrometeorology, Georgian Technical University, Tbilisi; Department of Geography, Shota Rustaveli State University, Batumi; ი.ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, თბილისი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი; შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტი, ბათუმი; Tavartkiladze, Kukuri; Begalishvili, Nodar; Tsintsadze, Tengiz; Kikava, Antaz; თავართქილაძე, კ.; ბეგალიშვილი, ნ.; ცინცაძე, თ.; ქიქავა, ა.
2011Impact of Climatic Change on River Runoff in GeorgiaInstitute of Hydrometeorology; Begalishvili, N. A.; Tsintsadze, Tengiz; Begalishvili, N. N.; Tsintsadze, N.
2011Динамика засух в Грузии на фоне глобального потепленияИнститут Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; Бегалишвили, Н. А.; Цинцадзе, Т.; Шелия, В.; Лашаури, К.; Бегалишвили, Н. Н.; Цинцадзе, Н.; Begalishvili, N. A.; Tsintsadze, Tengiz; Shelia, V.; Lashauri, K; Begalishvili, N. N.; Tsintsadze, N.; ბეგალიშვილი, ნ. ა.; ცინცაძე, თ.; შელია, ვ.; ლაშაური, კ.; ბეგალიშვილი, ნ. ნ.; ცინცაძე, ნ.
2011Исследование Подземного Стока Рек И Оценка Запасов Грунтовых Вод В ГрузииИнститут Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; Бегалишвили, Н. А.; Цинцадзе, Т. Н.; Цомая, В. Ш.; Лашаури, К. А.; Бегалишвили, Н. Н.; Цинцадзе, Н. Т.; Begalishvili, N.; Tsintsadze, Tengiz; Tsomaia, V.; Lashauri, K.; Begalishvili, N.; Tsintsadze, N.; ბეგალიშვილი, ნ. ა.; ცინცაძე, თენგიზ; ცომაია, ვ.; ლაშაური, კ.; ბეგალიშვილი, ნ.ნ.; ცინცაძე, ნ.
2011წლის სხვადასხვა პერიოდისათვის მდ. ნატანების ჩამონადენის ტრენდი, ციკლურობა და პერიოდულობაჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; გრიგოლია, გ.; ცინცაძე, თ.; ტრაპაიძე, ვ.; ხუფენია, ნ.; ბრეგვაძე, გ.; შველიძე, ო.; Grigolia, G. A.; Tsintsadze, Tengiz; Trapaidze, V. D.; Khufeniya, N. G.; Bregvadze, G. I.; Shvelidze, O. A.; Григолиа, Г. А.; Цинцадзе, Т. Н.; Трапаидзе, В. Д.; Хуфения, Н. Г.; Брегвадзе, Г. И.; Швелидзе, О. А.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39