Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 48 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020შრომების კრებული, ტომი LXXIIივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი; Ivane Javakhishvili Tbilis State University, Mikheil Nodia Institute of Geophysics; Тбилисский Государственный Университет им. И. Джавахишвили, Институт геофизики им. М. З. Нодиа; სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭო: ადამია შ., აჯიევი ა. (ყაბარდო-ბალკარეთის რესპუბლიკა, რუსეთი), ბენდერევი ა. (ბულგარეთი), ბერძენიშვილი ნ., ბოლაშვილი ნ., გამყრელიძე ე., გველესიანი ა., გვენცაძე თ., გოგიჩაიშვილი ა. (მექსიკა), დარახველიძე ლ. (მთავარი რედაქტორის მოადგილე), დემეტრაშვილი დ., დვალი ნ., ელიზბარაშვილი ე., ვარამაშვილი ნ., ზაალიშვილივ. (რესპუბლიკა ჩრდილოეთ ოსეთი-ალანია, რუსეთი), თავართქილაძე კ., კვინიკაძე მ., კერესელიძე ზ., მამმადლი ტ. (აზერბაიჯანი), მელიქაძე გ., მეტრეველი გ., მინდელი პ., ნიკოლაიშვილი მ. (მდივანი), პეტროსიანი ჰრ. (სომხეთი), პოვოლოცკაია ნ. (რუსეთი), ჟოვინსკი ე. (უკრაინა), სენიკი ი. (რუსეთი), ტატიშვილი მ., ქირია თ., ქირია ჯ., ღლონტი ნ., ჩაგელიშვილი გ., ჭელიძე თ., ხარშილაძე ო., ხვედელიძე ზ.; The editorial and publishing board: Adamia Sh., Adjiev A. (Kabardino-Balkar Republic, Russia), Benderev A. (Bulgaria), Berdzenishvili N., Bolashvili N., Chagelishvili G., Chelidze T., Darakhvelidze L. (Associate Editor), Demetrashvili D., Dvali N., Elizbarashvili E., Gamkrelidze I., Ghlonti N., Gogichaishvili A. (Mexica), Gvelesiani A., Gventsadze T., Kereselidze Z., Kharshiladze O., Khvedelidze Z., Kiria J., Kiria T., Mammadli T. (Azerbaijan), Kvinikadze M., Melikadze, G., Metreveli G., Mindeli P., Nikolaishvili M. (secretary), Petrosyan Hr. (Armenia), Povolotskaia N. (Russia), Senik I. (Russia),Tatishvili M., Tavartkiladze K., Varamashvili N., Zaalishvili V. (Republic of North Ossetia-Alania, Russia), Zhovinsky E. (Ukraine).; Редакционно-издательский совет: Адамия Ш.А., Аджиев А.Х. (Кабардино-Балкарская Республика, Россия), Бендерев А.Д. (Болгария), Бердзенишвили Н.М., Болашвили Н.Р., Варамашвили Н.Д., Гамкрелидзе И.П., Гвелесиани А.И., Гвенцадзе Т.Г., Глонти Н.Я., Гогичаишвили А.Т. (Мексика), Дарахвелидзе Л.К. (заместитель главного редактора), Двали Н.С., Деметрашвили Д.И., Жовинский Э.Я. (Украина), Заалишвили В.Б. (Республика Северная Осетия-Алания, Россия), Квиникадзе М.С., Кереселидзе З.А., Кириа Дж. К., Кириа Т.В., Маммадли Т. (Азербайджан), Меликадзе Г.И., Метревели Г.С., Миндели П.Ш., Николайшвили М. М. (секретарь), Петросян Г.М. (Армения), Поволоцкая Н.П. (Россия), Сеник И.А. (Россия), Таварткиладзе К.А., Татишвили М.Р., Харшиладзе О.А., Хведелидзе З.В., Чагелишвили Г.Д., Челидзе Т.Л., Элизбарашвили Э.Ш.; ამირანაშვილი, ა.; Amiranashvili, A.; Амиранашвили, А.Г .
2020ქ. თბილისის ატმოსფეროში მტვრის გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. II. დასავლეთის ფონური საშუალო სიძლიერის ქარის შემთხვევაივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; სურმავა, ა.; ინწკირველი, ლ.; გვერდწითელი, ლ.; Surmava, A.; Intskirveli, L.; Gverdtsiteli, L.; Сурмава, А.; Инцкирвели, Л.; Гвердцители, Л.
2020საქართველოში, ხობის წმ. სოფიოს ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის არქეოგეორადიოლოკაციური გამოკვლევის შედეგებიივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი; Ivane Javakhishvili Tbilis State University, Mikheil Nodia Institute of Geophysics; Институт геофизики им. Михаила Нодиа Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили; ოდილავაძე, დ.; ჭელიძე, თ.; ქირია, ჯ.; ღლონტი, ნ.; იავოლოვსკაია, ო.; Odilavadze, D.; Chelidze, T.; Kiria, J.; Ghlonti, N.; Yavolovskaya, O.; Одилавадзе, Д.; Челидзе, Т.; Кирия, Дж.; Глонти, Н.; Яволовская, О.
2020მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელის გეოლოგიური აგებულება დასავლეთ გარეკახეთის მაგალითზეივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი; Ivane Javakhishvili Tbilis State University, Mikheil Nodia Institute of Geophysics; Институт геофизики им. Михаила Нодиа Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили; რაზმაძე, ა.; Razmadze, A.; Размадзе, А.
2020მაგნიტური (დუშეთი 1935-1989 წ.წ.) მიხრილობის სტატისტიკა და ღრმა თვითსწავლებადი მოდელითსუ, მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი; ქირია, თ.; ნიკოლაიშვილი, მ.; ლომაძე, ე.; ბერიშვილი, გ.; მებაღიშვილი, ნ.; Kiria, T.; Nikolaishvili, M.; Lomadze, E.; Berishvili, G.; Mebaghishvili, N.; Кириа, Т.; Николайшвили, М.; Ломадзе, Э.; Беришвили, Г.; Мебагишвили, Н.
2020გეოდინამიკური მონიტორინგის ორგანიზება ენგურის კაშხლის მდგომარეობის შეფასების მიზნითივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიხ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი; Ivane Javakhishvili Tbilis State University, Mikheil Nodia Institute of Geophysics; Институт геофизики им. Михаила Нодиа Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили; მელიქაძე, გ.; გოგუაძე, ნ.; Melikadze, G.; Goguadze, N.; Меликадзе, Г.; Гогуадзе, Н.
2020Инерционность уровня воды в глубоких скважинах ГрузииИнститут геофизики им. Михаила Нодиа Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили; თსუ, მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი; Кобзев, Г.; Кереселидзе, З.; Меликадзе, Г.; Джимшеладзе, Т.; კობზევი, გ.; კერესელიძე, ზ.; მელიქაძე, გ.; ჯიმშელაძე, თ.; Kobzev, G.; Kereselidze, Z.; Melikadze, G.; Jimsheladze, T.
2020Критерии для выделения разрывных нарушенийИнститут геофизики им. Михаила Нодиа Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили; თსუ, მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი; Китовани, Д., Ш.; კიტოვანი, დ.; Kitovani, D.
2020Случайные помехи в интервальной граничной скорости (Vг инт)Институт геофизики им. Михаила Нодиа Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили; თსუ, მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი; Китовани, Д. Ш.; კიტოვანი, დ.; Kitovani, D.
2020Changeability of the Holiday Climate Index (HCI) in TbilisiMikheil Nodia Institute of Geophysics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia; National Environmental Agency of Georgia, Tbilisi, Georgia; University of Freiburg, Meteorological Institute, Germany; Amiranashvili, A.; Kartvelishvili, L.; Matzarakis, A.; ამირანაშვილი, ა.; ქართველიშვილი, ლ.; მატზარაკისი, ა.; Амиранашвили, А.; Картвелишвили, Л.; Матзаракис, А.